จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2561
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
           
[ ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
..........................................................................................................................................