จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2561
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32102 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
           
[ ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
..........................................................................................................................................