จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
           ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค31101 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผู้รายงาน นางสาวจีระนันท์ กรรณลา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีที่ทำการพัฒนา ปีการศึกษา 2560
[ ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
..........................................................................................................................................