ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 18.208.187.169
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 23  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  05:49:55

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.sesao19.go.th
ที่ตั้งสำนักงาน334 ม.4 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ทางโทรศัพท์0-4287-0409 หรือ http://www.sesao19.go.th/
ทางโทรสาร0-4287-0410
ทางอีเมล์work@sesao19.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : นายไพโรจน์ พรมสอน โทร 081-574-3427 (รอง ผอ.สพม.19 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.19) work@sesao19.go.th
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายสนาม พงศ์สุนนท์ โทร 081-9655042 (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี) work@sesao19.go.th


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒