[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  502 รายการ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : Plan_SPM19
 (มีผู้ชม 157 ครั้ง)
   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง สายผู้สอน (จังหวัดหนองบัวลำภู)....
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : Plan_SPM19
 (มีผู้ชม 101 ครั้ง)
   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ....
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : Plan_SPM19
 (มีผู้ชม 55 ครั้ง)
   ขอแก้ไขหนังสือนำส่งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)....
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : Plan_SPM19
 (มีผู้ชม 300 ครั้ง)
   บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน สพม.19 (จังหวัดหนองบัวลำภู)....
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : prsesao19
 (มีผู้ชม 463 ครั้ง)
   ระกาศ สพม.19 รับย้ายรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ปะเภทวิชาการ.......
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : prsesao19
 (มีผู้ชม 249 ครั้ง)
   คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รอง ผอ.สถานศึกษา) ที่ 78/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560....
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : prsesao19
 (มีผู้ชม 167 ครั้ง)
   ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย)....
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : prsesao19
 (มีผู้ชม 648 ครั้ง)
   คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ 77/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560.......
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : prsesao19
 (มีผู้ชม 61 ครั้ง)
   ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัด สพม.19 ....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : Plan_SPM19
 (มีผู้ชม 41 ครั้ง)
   แนวปฏิบัติและแบบขออนุญาตไปต่างประเทศ-สพม.19....
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
.............................................................................................................................................