[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  40 รายการ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : ICT_SPM19
 (มีผู้ชม 130 ครั้ง)
   ....
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ผู้ส่งข่าว : ICT_SPM19
 (มีผู้ชม 221 ครั้ง)
   ประกาศ สพม.19 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัด สพม.19....
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : นายอนุชิต ทุมแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
 (มีผู้ชม 752 ครั้ง)
   นักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สร้างชื่อ ก้าวสู่เวทีระดับโลก สมัยที่ ๒ – นายนิติธร ลายเมฆ และนายเทิดศักดิ์ เพชรรุ่งเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔/๔ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ได้เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมกรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่๒๙ เมื่อวันที่ ๑๙ –๒๐ มีนาคม , ๒ -๓ เมษายน และ ๗ -๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพระราม ๓ กรุงเทพฯ เพื่อชิงตั๋วเครื่องบินและคัดเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปชิงแชมป์เยาชนโลก WYSC FRANCE 2016 ณ ประเทศฝรั่งเศส ผลการแข่งขัน นายนิติธร ลายเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔/๔ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินและคัดเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปชิงแชมป์เยาชนโลก WYSC FRANCE 2016 ณ ประเทศฝรั่งเศส และนายเทิดศักดิ์ เพชรรุ่งเจริญ เมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔/๔ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ทั้งสองได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปชิงแชมป์เยาชนโลก WYSC FRANCE 2016 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ว่าที่พันตรี ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ส่งข่าว : นายสุรไกร ไกรศรีทุม /ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
 (มีผู้ชม 788 ครั้ง)
   เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี2559 ประเภทมัธยมศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 3 รายการ คือ 1. ผลงาน คีมจับกิ๊ปเดินสายไฟฟ้าเอนกประสงค์ 5in1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 รับโล่ เงินรางวัล 15000 บาท ประกอบด้วย นางสาวพิมพ์อักษร เรืองอยู่ ชั้น ม. 5/2 นายเจษฏา นาเหนือ ชั้น ม. 5/7 นายมานะ วงชารี ชั้น ม. 5/5 2. ชุดตอนกิ่งอัจฉริยะ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นายสุริยา พุทธสีมา ชั้น ม. 5/5 นางสาวสโรชา ใหทอง ชั้น ม. 5/2 และ นายเอกพันธ์ เข็มจันทร์ ชั้น ม. 6/2 3. เครื่องดูดสุญญากาศ จากถังน้ำดื่ม ประเภท ลดการใช้พลังงาน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวสายธาร กิ่งของ ชั้น ม. 4/1 นางสาวอัญณิชา จันทวงศ์ ชั้น ม. 4/1 ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ส่งข่าว : นายสุรไกร ไกรศรีทุม /ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
 (มีผู้ชม 618 ครั้ง)
   นางสาวจันทิมา บุญบำรุง นักเรียนชั้น ม.6/1โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นนักเรียน เยาวชนคนเก่ง จังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่7 ปีการศึกษา 2558 โครงการด้วยรักและห่วงใย ในรพระบรมราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงินทุนการศึกษา 5000บาท ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวกรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ....
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ส่งข่าว : นายอนุชิต ทุมแสง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
 (มีผู้ชม 518 ครั้ง)
   วันที่ 28-29 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์สเกม และเอแมทเกม ในรายการ ธ.ก.ส.ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คว้ามา 4 รางวัลด้วยกันคือ 1.รองชนะเลิศอันดับสอง ครอสเวิร์ส ประเภทหญิง ม.ต้น 2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ครอสเวิร์ด ประเภทชาย ม.ต้น 3. ชนะเลิศ ครอสเวิร์ส ประเภท ชาย ม.ต้น 4. อันดับที่ 2 รางวัลคะแนนรวม ระดับ ม.ต้น....
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 679 ครั้ง)
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลที่ 3 หรือ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเหรียญทอง โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ม.ปลาย เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ที่ โรงแรมรอแยลเบญจาและเมืองทองธานี เมือ ก.พ.58 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนแข่งขันประกอบด้วย นายธนชาติ ใหญ่เลิศ นายณัฐสิทธิ์ พงษ์อุทธา และนายวิจิตรกร สุพรรณ์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.5 โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นายพิษณุวัชร์ สวัสดี (ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี) และนายสงกรานต์ บุตตะวงค์ (ครูวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์) ต้องขอขอบพระคุณ สพม.เขต 19 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน และผู้ที่ให้กำลังในทุกท่านด้วยครั้บ/ค่ะ....
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2557
ผู้ส่งข่าว : นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
 (มีผู้ชม 997 ครั้ง)
    เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2557 ที่ผ่านมา น.ส.สุมิตรา มหาสิงห์ นร.รร.เชียงกลมวิทยา โดยการนำของ ว่าที่ ร.ต.อาวุธ ดวงดาวพารัมย์ ครูผู้ดูแล ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 19 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมเงินทุนการศึกษา 40,000 บาท รางวัลดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารออมสินกับ สพฐ.....
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
 (มีผู้ชม 588 ครั้ง)
   ทีมสื่อสร้างสรรค์ Creative Media@L.A.W. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ มอบป้ายทุน และเกียรติบัตร จากการเป็นผู้ผลิตสื่อวีดีโอสารคดีท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีท่านผู้อำนวยการสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต นำทีมครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณเสาธง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา....
วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 533 ครั้ง)
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ขอรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ wro 2014 ประเภทโครงงานรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้แชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศรัสเซีย! และอีกรายการที่ภาคภูมิอีกรายการหนึ่งก็คือ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศรัสเซีย! รวมทั้งหมด 2 รายการที่ได้ไปรัสเซีย ครัชชชชชช!!! เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ....
Page. [1][2][3][4]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพม.19
.............................................................................................................................................