จำนวนผู้เข้าชม 589 ครั้ง 

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2556
ตารางเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O ? Net หนองบัวพิทยาคาร
           ตารางเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O ? Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กับ ระดับจังหวัด สังกัด และระดับประเทศ
[ ผู้ส่งข่าว : nuchnart ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
..........................................................................................................................................