จำนวนผู้เข้าชม 600 ครั้ง 

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ในรอบสัปดาห์ นี้
            กิจกรรมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ในรอบสัปดาห์ จะมีหลากหลายกิจกรรมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูกศิษย์ของเขตรั้วดำ - แสด ... แต่จะอย่างไรก็ตาม อีกไม่กี่วันข้างหน้า กลุ่มงานบริหารวิชาการก็จะได้ดำเนินกิจกรรมการสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาเล่าเรียนในช่วงกลางภาคเรียนที่ 1 / 2556 เพื่อกระตุ้นเตือนผลการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของลูกหลานท้องถิ่น อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้รู้คุณค่าของตนเอง และสร้างเสริมความตระหนักต่อความมุ่งหวังของผู้ปกครองนักเรียนคำแสนวิทย์เพื่อโลกแห่งการศึกษา สู่ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักเรียนคำแสนวิทย์ ในอนาคต .....ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตาต่อลูกหลานท้องถิ่นนากลาง..ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้............. 9 ก.ค 2556
[ ผู้ส่งข่าว : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx