[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  18 รายการ
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : นายอนุชิต ทุมแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
 (มีผู้ชม 588 ครั้ง)
   นางพิชยา เสนามนตรี ครูวิทยาฐานะ ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษรเข้ารับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ "สธ" จากท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : นายนิคม บุญเรืองศรี
 (มีผู้ชม 653 ครั้ง)
   นายนิคม บุญเรืองศรี เข้ารับโล่รางวัล MOE AWARDS สาขาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ เมื่ิอวันที่ 7 มีนาคม 2559....
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559
ผู้ส่งข่าว : เครือข่าย ปชส.สพม.19
 (มีผู้ชม 781 ครั้ง)
   ครูสมจิต ทิพรส วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้ารับรางัลเจ้าฟ้ามหาจักรี กับนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เนื่องในโอกาสวันครู ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ....
วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :
 (มีผู้ชม 412 ครั้ง)
   ....
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
ผู้ส่งข่าว : เครือข่าย ปชส.สพม.19
 (มีผู้ชม 741 ครั้ง)
   เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร และมีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและเสมาทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง ตามโครงการ “ครู คุณ คน ดี ศรี สพม.19” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูในสังกัดให้กับครูที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 4 คน คือ นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางกัญจน์กมล มาลี ครูโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางอัจฉริยา สุวอ ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรี ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานมอบรางวัล . นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า จากคำกล่าวที่ว่าถ้าครูเก่ง เด็กก็ต้องเก่ง ในขณะเ....
วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2558
ผู้ส่งข่าว : นุชนารถ
 (มีผู้ชม 455 ครั้ง)
   รางวัลเกียรติบัตร. ‪ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น‬ จาก ฉก.ชน.สพฐ. มอบโดยนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผอ.สพม.19 ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ. ห้องประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา ...‪ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการที่ดี....
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
 (มีผู้ชม 635 ครั้ง)
   ครูสมร ตาระพันธ์ คว้ารางวัล 1 ใน 10 จากการนำเสนอผลงานโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014 โดยบริษัท Microsoft Thailand จำกัด ได้รับวโรกาสเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สุดยอดครู IT ระดับประเทศ....
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 1810 ครั้ง)
   ดร.ทนงเกียรติ พลไชยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น (OBEC AWARD 2013) ระดับชาติ ประจำปี 2556 พร้อมยังได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา คณิตศาสตร์ศึกษา นับเป็นอีกบุคคลคุณภาพอีกคนของวงการครูเรา แถมยังครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชาติ 3 ปีซ้อน ...เยี่ยมจริงๆ .......
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 1561 ครั้ง)
   นายสงกรานต์ บุตตะวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับทุนจาก สพฐ. และโอกาสจาก จภ.เลย ไปสัมมนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ ที่ State University of New York at Cortland รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 27 ก.ย. - 13 ต.ค. 2556 ซึ่งได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษามาขยายผลต่อบุคลากรต่อไป อาทิ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน PBL EDP การบริหารการศึกษา ฯลฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับ ทั้ง สพฐ. สวก. กรรมการโรงเรียนวิทย์ภูมิภาค พี่มด ผอ.ทินกร รองประทัด รองเสกสรร รองเรืองยศ ครูนักเรียนทุกคน กลุ่ม จภ. mwit พ่อแม่ สพม. เขต 19 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ....
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : นายนิคม บุญเรืองศรี
 (มีผู้ชม 910 ครั้ง)
   การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับประเทศ ที่โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยังรอผลการแข่งขันอยู่ครับ....
Page. [1][2]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพป.นภ.2
.............................................................................................................................................