[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  18 รายการ
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
 (มีผู้ชม 977 ครั้ง)
   นักเรียนโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก....
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556
ผู้ส่งข่าว : นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
 (มีผู้ชม 1237 ครั้ง)
   นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2555....
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : นายนิคม บุญเรืองศรี
 (มีผู้ชม 2352 ครั้ง)
   การนำเสนอผลงานเพื่้อรับรางวัล 0bec award ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ที่เมืองทองธานี วันที่15 กุมภาพันธ์ 2556 สาขากิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการยอดเยี่ยม....
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : ธาตุพิทยาคม
 (มีผู้ชม 2104 ครั้ง)
   ครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากสำนักงานคุรุสภา ชื่อ-สกุล นางอภิญญา นามสกุล โยวะ เกิด วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๑๒ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มรับราชการครั้งแรก วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุพิทยาคม ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ๒๐๘/๑ หมู่ ๑๒ ถนน เลย – เชียงคาน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๓๑๔๘-๔๖๒๐ E-mail : apinya.ypwa@hotmail.com facebook : yow yowa อุดมคติในการทำงาน ความขยันและอดทนเท่านั้น ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ รางวัลที่ได้รับ ครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ผลงานที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว๔๐๒๒๑ เคมี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒. งานวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป วิชา ว๔๐๒๒๑ เคม....
วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ส่งข่าว : ผู้ดูแลระบบ
 (มีผู้ชม 2449 ครั้ง)
   ชีวิตที่พอเพียงกับโครงงานสู่ความพอเพียง . ผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร ผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกาล ไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตน ผีที่สามชอบดูการละเล่น ไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขน ผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน ผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตร สารพัดถั่วโปไฮโลสิ้น ผีที่หกเกียจคร้านการทำกิน มีทั้งสิ้นหกผีอัปรีย์เอย . อบายมุข 6 ดังผีร้าย 6 ตัว คือหลักธรรมที่ ครูนิภาภรณ์อินทสิทธิ์ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตในครอบครัวด้วยหลัก 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 2 เงื่อนไขคือ ใช้ความรู้ และความมีคุณธรรมได้ปลูกผักสวนครัว ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา ไม่เที่ยวเตร่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ มีความเสียสละ ทุ่มเทตั้งใจทำงานเพื่อให้บรรลุผล จนเป็นที่ไว้วางจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและนักเรียนอยู่เสมอ . ผลงานดีเด่นที่ครูสร้างชื่อเสียงเอาไว้นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการตลาดนัดพอเพียง โ....
วันพุธที่ 30 มกราคม 2556
ผู้ส่งข่าว : ผู้ดูแลระบบ E-News
 (มีผู้ชม 566 ครั้ง)
   นาย ข คงจ....
วันพุธที่ 30 มกราคม 2556
ผู้ส่งข่าว : ผู้ดูแลระบบ E-News
 (มีผู้ชม 554 ครั้ง)
   นาย ก ขคง....
วันพุธที่ 30 มกราคม 2556
ผู้ส่งข่าว : ผู้ดูแลระบบ E-News
 (มีผู้ชม 462 ครั้ง)
   ทดสอบ....
Page. [1][2]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพป.นภ.2
.............................................................................................................................................