จำนวนผู้เข้าชม 909 ครั้ง 

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2556
การนำเสนอ Best Practices ระดับประเทศ
           การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับประเทศ ที่โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยังรอผลการแข่งขันอยู่ครับ
[ ผู้รายงาน : นายนิคม บุญเรืองศรี ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx