จำนวนผู้เข้าชม 1561 ครั้ง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2557
ทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ(สหรัฐอเมริกา)
           นายสงกรานต์ บุตตะวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับทุนจาก สพฐ. และโอกาสจาก จภ.เลย ไปสัมมนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ ที่ State University of New York at Cortland รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 27 ก.ย. - 13 ต.ค. 2556 ซึ่งได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษามาขยายผลต่อบุคลากรต่อไป อาทิ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน PBL EDP การบริหารการศึกษา ฯลฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับ ทั้ง สพฐ. สวก. กรรมการโรงเรียนวิทย์ภูมิภาค พี่มด ผอ.ทินกร รองประทัด รองเสกสรร รองเรืองยศ ครูนักเรียนทุกคน กลุ่ม จภ. mwit พ่อแม่ สพม. เขต 19 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
[ ผู้รายงาน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx