จำนวนผู้เข้าชม 412 ครั้ง วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2558
พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           
[ ผู้รายงาน : ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx