จำนวนผู้เข้าชม 977 ครั้ง วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2557
รางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณและจริยธรม
            เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2557 ที่ผ่านมา น.ส.สุมิตรา มหาสิงห์ นร.รร.เชียงกลมวิทยา โดยการนำของ ว่าที่ ร.ต.อาวุธ ดวงดาวพารัมย์ ครูผู้ดูแล ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 19 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมเงินทุนการศึกษา 40,000 บาท รางวัลดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารออมสินกับ สพฐ.
[ ผู้รายงาน : นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx