จำนวนผู้เข้าชม 602 ครั้ง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียน เยาวชนคนเก่งตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่7 ปีการศึกษา 2558
           นางสาวจันทิมา บุญบำรุง นักเรียนชั้น ม.6/1โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นนักเรียน เยาวชนคนเก่ง จังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่7 ปีการศึกษา 2558 โครงการด้วยรักและห่วงใย ในรพระบรมราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงินทุนการศึกษา 5000บาท ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวกรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
[ ผู้รายงาน : นายสุรไกร ไกรศรีทุม /ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx