จำนวนผู้เข้าชม 729 ครั้ง วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2559
นักเรียน รร.คำแสนฯ สร้างชื่อ ก้าวสู่เวทีระดับโลก สมัยที่ ๒
           นักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สร้างชื่อ ก้าวสู่เวทีระดับโลก สมัยที่ ๒ – นายนิติธร ลายเมฆ และนายเทิดศักดิ์ เพชรรุ่งเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔/๔ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ได้เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมกรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่๒๙ เมื่อวันที่ ๑๙ –๒๐ มีนาคม , ๒ -๓ เมษายน และ ๗ -๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพระราม ๓ กรุงเทพฯ เพื่อชิงตั๋วเครื่องบินและคัดเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปชิงแชมป์เยาชนโลก WYSC FRANCE 2016 ณ ประเทศฝรั่งเศส ผลการแข่งขัน นายนิติธร ลายเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔/๔ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินและคัดเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปชิงแชมป์เยาชนโลก WYSC FRANCE 2016 ณ ประเทศฝรั่งเศส และนายเทิดศักดิ์ เพชรรุ่งเจริญ เมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔/๔ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ทั้งสองได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปชิงแชมป์เยาชนโลก WYSC FRANCE 2016 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ว่าที่พันตรี ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ให้การสนับสนุน และคุณครูสงกรานต์ จันทะเสน เป็นผู้ฝึกซ้อมและคุมทีม
[ ผู้รายงาน : นายอนุชิต ทุมแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx