หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ 
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
วุฒิบัตรผ่านการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณระดับสถานศึกษา 
      วุฒิบัตรผ่านการปร
คู่มือการบริหารงบประมาณ 2561-2562 
      คู่มือการบริหารงบประมาณ 2561-2562
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรจุและแต่งตั้ง
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างๆ สพม.19 ::: Sesao 19 News :::
 


หนังสือราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


ภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพม.19
 


ครูดีเด่น สพม.19
 


นักเรียนดีเด่น สพม.19
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 


ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
 


ข่าวสารจากโรงเรียนทั่วประเทศ