หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


ดาวน์โหลด ข้อมูลสารสนเทศ สพม.19 ปี 2560

 ดาวน์โหลด แนวทางการใช้เงินโครงการพัฒนาครู (Training OBEC)

นับถอยหลังวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ม.3 สอบ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
เหลือเวลาวันทำการอีก


  ภาพกิจกรรม สพม.19

 

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สพม.19 

ลิงค์ของแบบสอบถาม   และ QR CODE แบบสอบถาม

https://www.surveycan.com/survey117730

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ 
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
วุฒิบัตรผ่านการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณระดับสถานศึกษา 
      วุฒิบัตรผ่านการปร
คู่มือการบริหารงบประมาณ 2561-2562 
      คู่มือการบริหารงบประมาณ 2561-2562
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรจุและแต่งตั้ง
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างๆ สพม.19 ::: Sesao 19 News :::
 


หนังสือราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


ภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพม.19
 


ครูดีเด่น สพม.19
 


นักเรียนดีเด่น สพม.19
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 


ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
 


ข่าวสารจากโรงเรียนทั่วประเทศ