.

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.19

เว็บไซต์ LMS โรงเรียนในสังกัด สพม.19

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 

 

  

 

  หน้าหลัก    กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มอำนวยการ
 


นางนุชนารถ อังคกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางแวววิมล ทุมภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายกฤตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาริศา สิงห์พันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเมธาวี แสงทอง
พนักงานพิมพ์ดีด


นางรุ่งเพ็ชร กองมณี
พนักงานพิมพ์ดีด


นายกิตติพงศ์ ชัชวาล
พนักงานขับรถ


นายปริญญา ลิ้มภูมิณรงค์
พนักงานขับรถ


นางทองใบ ชนะภูมิ
แม่บ้าน


นายเนตร บัวก่ำ
นักการภารโรง


นายสงวน ด่านสุวรรณ
ยาม


นายเวชกร ศรีจำปา
พนักงานขับรถ
 
 
ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์
ผอ.สพม.19
 
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มีนาคม 2560
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 50.16.79.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 290,598
 

e-mes

obec resize

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC)

 
สพม.19
99/1 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
Tel : 042811464  Fax : 042811464
Email : nuchnart31@gmail.com