.

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 
 

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.19

เว็บไซต์ LMS โรงเรียนในสังกัด สพม.19

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 

 

  

 

  หน้าหลัก    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 


นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางมยุรี สิงห์แก้ว
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ


นายสวัสดี สุธรรมมา.
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายอนุวัฒน์ ราชจำปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางวนิดา น้อยมะลิวัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า.
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางวัชรี โสธรรมมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสุดาพร พินิจมนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางชลันดา ดวงไพชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 ตุลาคม 2560
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.162.152.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 379,147
 

e-mes

obec resize

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC)

 
สพม.19
99/1 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
Tel : 042811464  Fax : 042811464
Email : nuchnart31@gmail.com