× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ ออกจากระบบ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน