แจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 44.213.63.130
แจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา  14:47:36

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttps://legal.sesao19.go.th/
ที่ตั้งสำนักงานที่ตั้ง 334 ม.4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ทางโทรศัพท์0-4287-0409 หรือ https://legal.sesao19.go.th/
ทางโทรสาร0-4287-0410
ทางอีเมล์dianandnornki@gmail.com
ติดต่อผู้บริหาร : นางสาวนันทิปรัชญ์ จำปานิล ตำแหน่ง นิติกร (ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี สพม.เลย หนองบัวลำภู) dianandnornki@gmail.com
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายบวรฉัตร จำปานิล (ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี สพม.เลย หนองบัวลำภู) borwornchat.j57@gmail.com
-


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒