แจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 44.213.63.130
แจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา  15:59:54
 
 
 


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒